24 marca 2023

W obronie naszych praw. Feministyczna perspektywa na pomoc

Niniejszy raport został opracowany we współpracy z 28 partnerami ActionAid, pomagającymi uchodźcom_czyniom z Ukrainy, w tym z naszą Fundacją. Zawiera praktyczne zalecenia, które mają pomóc dużym organizacjom humanitarnym, darczyńcom i rządom w odejściu od tradycyjnych mechanizmów humanitarnych w kierunku nowych i integracyjnych sposobów.  

System międzynarodowy często nie docenia i nie promuje niesamowitej pracy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, takich jak organizacje praw kobiet, organizacje kierowane przez kobiety i grupy młodych ludzi. Grupy te odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na kryzysy, mimo że często brakuje im zarówno wsparcia politycznego, jak i finansowego.

ZOBACZ RAPORT

 

  1. pl
  2. en

Statut Fundacji, skład organów zarządzających organizacją, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej 

Konto bankowe: 27 1750 0012 0000 0000 4084 3698 / wpłat prosimy dokonywać z dopiskiem “darowizna na cele statutowe”

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu z dotacji Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

email: kuchniakonfliktu@gmail.com

KRS 0000635116

NIP 1132917279

REGON 365350266

Fundacja Konflikt

Statut Fundacji, skład organów zarządzających organizacją, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej.