Przykłady tego typu projektów:

- organizacja spotkań grupy samopomocowej mam migrantek

- zorganizowanie dni kraju swojego pochodzenia obejmujących np. wykłady, warsztaty kulinarne i pokazy tańca

- nagranie podcastu dotyczących np. kultury swojego kraju, swojego doświadczenia migracji i życia w Polsce

- organizacja projekcji filmów z danego kraju/regionu

- street-art, wystawa sztuki, koncert, rękodzieło

- własna kampania społeczna

- warsztaty i szkolenia wzmacniające Ciebie i Twoją społeczność 

Fundusz dedykujemy migrantom_kom, w tym przede wszystkim osobom z doświadczeniem uchodźstwa. Chcemy być dla Was wsparciem w tworzeniu Waszych własnych aktywności obywatelskich i społeczno-kulturalnych.


 

Zapraszamy migrantki i migrantów (również osoby z doświadczeniem uchodźstwa), mieszkających aktualnie w Polsce do zgłaszania swoich projektów! 

 

Jakie typy projektów dofinansowujemy:

- społeczne, obywatelskie

- edukacyjno-kulturalne, artystyczne

- wzmacniające, aktywizujące i sieciujące Twoją społeczność

- o charakterze samorzeczniczym, prowadzone w obronie praw i interesów osób z Twojej społeczności

Pamiętajcie, że to tylko przykłady, czekamy na Wasze pomysły społecznych, edukacyjno-kulturowych projektów!

Każdy wygrany projekt zostanie objęty wsparciem mentora_ki, która będzie Was wspierać podczas realizacji projektu (np. pomoże stworzyć plan, rozwiązać problemy logistyczne, organizacyjne, promocyjne itd.)

Wyniki znajdziecie w zakładce Aktualności

Masz pytania? Chciałbyś, chciałabyś się z nami skonsultować?

Napisz na refugeefundpoland@gmail.com 

Zapoznaj się z regulaminem konkursu: LINK

FAQ: LINK

Realizatorem konkursu jest Fundacja Konflikt. Projekt jest realizowany we współpracy z HIAS.

  1. pl
  2. en

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej 

Konto bankowe: 27 1750 0012 0000 0000 4084 3698 / wpłat prosimy dokonywać z dopiskiem “darowizna na cele statutowe”

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu z dotacji Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

email: kuchniakonfliktu@gmail.com

KRS 0000635116

NIP 1132917279

REGON 365350266

Fundacja Konflikt

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej.