28 marca 2023

Projekt Anny i Kiry, laureatek konkursu “O Nas z Nami”

Anna Petrovska i Kira Taran to niezwykle zaangażowane dziewczyny. Organizują cykl warsztatów by stworzyć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi przestrzeń wytchnienia i wsparcia. W Świetlicy Miasto Jest Nasze zorganizowały wspólne robienie motanek. Wszystko po to by móc wyrazić siebie i móc spędzić razem czas w przyjaznej atmosferze 

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

  1. pl
  2. en

Statut Fundacji, skład organów zarządzających organizacją, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej 

Konto bankowe: 27 1750 0012 0000 0000 4084 3698 / wpłat prosimy dokonywać z dopiskiem “darowizna na cele statutowe”

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu z dotacji Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

email: kuchniakonfliktu@gmail.com

KRS 0000635116

NIP 1132917279

REGON 365350266

Fundacja Konflikt

Statut Fundacji, skład organów zarządzających organizacją, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej.