20 lipca 2023

Język i kultura romska dla dzieci i młodzieży, które nie miały styczności ze swoim rodzimym językiem

Natasza i Rajmund w ramach wsparcia od #RefugeeFund prowadzą zajęcia "Język i kultura romska dla dzieci i młodzieży" Jak sami mówią: "Naszą motywacją jest troska o zachowanie bliskiej nam kultury. Nie chcemy żyć w izolacji od innych mieszkańców Polski, jednocześnie nie chcemy zaniedbać własnej unikalnej tożsamości. Naszym zdaniem integracja może iść w parze z kultywowaniem własnych tradycji. Nasz projekt uważamy za niezwykle ważny, obecnie w Polsce nie istnieje tego rodzaju ścieżka edukacji skierowana do Romów."
 
Dziękujemy za gościnę Fundacja W Stronę Dialogu
 
fot. Agata Kubis
Projekt we współpracy z HIAS Europe.

 

  1. pl
  2. en

Statut Fundacji, skład organów zarządzających organizacją, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej 

Konto bankowe: 27 1750 0012 0000 0000 4084 3698 / wpłat prosimy dokonywać z dopiskiem “darowizna na cele statutowe”

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu z dotacji Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

email: kuchniakonfliktu@gmail.com

KRS 0000635116

NIP 1132917279

REGON 365350266

Fundacja Konflikt

Statut Fundacji, skład organów zarządzających organizacją, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej.