24 lipca 2023

Fighting Authoritarianism in Politics and Yourself - festiwal przeciwstawiający się autorytaryzmowi w Białorusi i radykalnej prawicy, warsztaty, dyskusje, projekcje filmowe

Działo się! Dwudniowy festiwal „Fighting Authoritarianism” zorganizowany przez uchodźców_czynie z Białorusi był wypełniony panelami dyskusyjnymi, warsztatami, a także lemoniadą i pizzą Celem białoruskiego kolektywu jest promowanie samoorganizacji, inkluzywności i solidarności między różnymi grupami Białorusinów, a także z innymi uchodźcami_czyniami
 
Dziękujemy za gościnę ADA Puławska
 
fot. Marta Zadykowicz
Projekt we współpracy z HIAS Europe.
  1. pl
  2. en

Statut Fundacji, skład organów zarządzających organizacją, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej 

Konto bankowe: 27 1750 0012 0000 0000 4084 3698 / wpłat prosimy dokonywać z dopiskiem “darowizna na cele statutowe”

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu z dotacji Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

email: kuchniakonfliktu@gmail.com

KRS 0000635116

NIP 1132917279

REGON 365350266

Fundacja Konflikt

Statut Fundacji, skład organów zarządzających organizacją, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej.